Humi

אפרת לוי מציגה סקיצות מתהליך העבודה על ספר ילדים, שבו היא מתבוננת בחומי הכלב מתבונן על העולם: מפגשים מבוישים עם כלבים אחרים, ערוגות פרחים מעניינות ואוצרות בלומים כמו ענף שבור או שקית ניילון על מדרכה. התערוכה מתקיימת בשיתוף עמותת ״תנו לחיות לחיות״ והיא מלווה את תהליך העבודה על ספר ילדים שמתאר טיולים יומיים עם חומי בשכונה.

בשיתוף ״תנו לחיות לחיות״

תולעת ספרים | רח׳ מזא״ה 9

בימים א׳-ה׳ 20:30-08:30;
ו׳ 16:30-08:30; שבת 17:30-08:30

אירוע פתיחה: חמישי, 15.11, 20:00 -
בהשתתפות יעל ארקין, מנכ״לית עמותת ״תנו לחיות לחיות״ והמאייר דני קרמן, שיספר על ויציג שלל כלבים מאוירים.